Jak otrzymać świadczenie rehabilitacyjne z ubezpieczenia chorobowego?
Reha Trade Show

Osoba ubezpieczona w uzasadnionych przez lekarza sytuacjach może się ubiegać o świadczenie rehabilitacyjne. Jakie są jego warunki i co należy zrobić, by je otrzymać?

Komu przysługuje świadczenie rehabilitacyjne?

Świadczenie rehabilitacyjne przysługuje w kilku sytuacjach. Przede wszystkim, by je otrzymać, należy być czyimś pracownikiem. Odprowadzane regularnie składki do ZUS są gwarantem skorzystania z usługi. Ponadto, do skorzystania z tej opcji upoważnia wykonywanie pracy nakładczej oraz bycie członkiem rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub spółdzielni kółek rolniczych. Co więcej, z bezpłatnej rehabilitacji można skorzystać w przypadku pracy odpłatnej na podstawie skierowania do pracy, gdy odbywa się karę pozbawienia wolności lub jest się tymczasowo aresztowanym.

Ważna informacja dla wszystkich tych, który nie pracują na umowę o pracę. Wystarczy pracować na postawie umowy agencyjnej lub zlecenia, albo innej o świadczenie usług. Usługa obowiązuje również osoby duchowne i te, które dobywają służbę zastępczą.

Kiedy świadczenie rehabilitacyjne nie przysługuje?

Nie otrzymuje się świadczenia w kilku przypadkach. Przede wszystkim, jeśli ma się uprawnienia do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, zasiłku dla bezrobotnych, zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego lub urlopu dla poratowania zdrowia. Ponadto, wchodzi w to rodzicielskie świadczenie uzupełniające i nauczycielskie kompensacyjne.

Osoby, które przebywają na bezpłatnym urlopie lub wychowawczym również nie mogą korzystać z tej opcji. Podobnie jest w przypadku, gdy jest się tymczasowo aresztowanym lub odbywa karę pozbawiania wolności. Podobnie jest w przypadku, jeśli niezdolność do pracy powstała w wyniku umyślnego przestępstwa.

Na jak długo przysługuje świadczenie?

Świadczenie rehabilitacyjne przysługuje na okres przywrócenia zdolności do pracy, najdłużej na 12 miesięcy. Może być ono przyznane zarówno jednorazowo, jak również w częściach.

Wysokość świadczenia

Świadczenie rehabilitacyjne i jego wysokość to osobny temat. Wynosi ono 90 procent podstawy wymiaru zasiłku chorobowego za okres pierwszych 3 miesięcy. Za pozostały okres to już tylko 75 procent. Wyjątkiem jest czas ciąży. Wtedy jest to 100 procent.

Jakie dokumenty są niezbędne, by je otrzymać?

Każda osoba, która chce się ubiegać o świadczenie rehabilitacyjne powinna złożyć do ZUS wniosek o tę usługę, zaświadczenie o stanie zdrowia wypełnione przez lekarza, a także wywiad zawodowy z miejsca pracy. W momencie gdy ZUS będzie wypłacał świadczenie, należy złożyć dodatkowo zaświadczenie płatnika składek. Nie jest ono jednak potrzebne, gdy zostało złożone przy ustaleniu prawa do zasiłku chorobowego i nie zmieniły się okoliczności wpływające na prawo do świadczenia.

Już dziś kup bilet na II edycję najbardziej merytorycznego wydarzenia branży fizjoterapii i rehabilitacji w Polsce! 

Sprawdź również program!

Zobacz również

Fizjoterapia uroginekologiczna. Czym jest?

Wszelkie nieprawidłowości, diagnostyka, prewencja i leczenie schorzeń w obrębie miednicy – tym właśnie zajmuje się fizjoterapia uroginekologiczna. Choć dla wielu…

Osteopatia – czym jest i kiedy z niej korzystać?

Osteopatia to sposób wykrywania, leczenia i zapobiegania problemom zdrowotnym poprzez poruszanie, rozciąganie i masowanie mięśni oraz stawów. Zaliczana jest do…

Merytorycznie o fizjoterapii i rehabilitacji. Za nami REHA Trade Show

REHA Trade Show odbyło się 21 września. To event od specjalistów do specjalistów, dotykający wszystkich najważniejszych aspektów działania w branży…
Newsletter

Powiadomimy Cię o wszelkich nowościach związanych z targami